CARGO COMMUNITY PLATFORM

Klantenmiddag “Innovatie van de inbound keten op Schiphol”

Op 23 september heeft Cargonaut Nederland tijdens haar klantenmiddag de resultaten gepresenteerd van de verkenning Innovatie Inbound. Samen met ACN, KLM, Schiphol en overheid (NLIP) is aan stakeholders input gevraagd om te komen tot een gezamenlijke visie en toekomstplan voor Schiphol voor de inbound keten.

De ideeën van de marktpartijen waren geclusterd in verschillende thema’s:

  • Planning and transport
  • Certification
  • Trade facilitation & compliance
  • Infrastructure & capacity
  • Mainport analytics
  • Finance
  • En Special cargo.

De aanwezigen konden via een interactieve stemming aangeven welk thema de hoogste prioriteit verdient. Innovaties op het gebied van planning & transport hadden duidelijk de voorkeur, gevolgd door Trade facilitation & compliance.

De projectleider Frank Rotteveel benadrukte dat de stakeholders in actie moeten komen en de koppen bij elkaar moeten steken over een mogelijke mainport organisatie/besturing, financieringsmodellen en vervolgens gaan doen op basis van lopende en gewenste innovaties.

Jonas van Stekelenburg, Hoofd Schiphol Cargo, is onlangs in zijn functie gestart en zal de komende maanden gebruiken om de vrachtstrategie voor de vracht op Schiphol vorm te geven. Hij gaf de aanwezigen de boodschap om zich open te stellen aan community partners in zowel technische zin als in samenwerking. “Zorg voor nieuwe ontwikkelingen en maak daarbij onderscheid in publieke delen van het (open) platform en de data, en het commerciële deel waarin de fondsen, de doelen en de risico’s van belang zijn. Sta daarbij ook open voor nieuwkomers.”

Frank Heijmann, Hoofd Handelsrelaties van de Douane, maakte in zijn presentaties Pushing boundaries  aan de hand van de ontwikkelingen van een supermarkt keten duidelijk dat er door de overheid altijd een afweging gemaakt wordt om aan de ene kant ervoor te zorgen dat de overheid haar supervisie en controle taak kan uitoefenen volgens de wetgeving en aan de andere kant ervoor zorgen dat bedrijven zo min mogelijk hinder hiervan ondervinden. Hij maakt onderscheid in 3 stromen: de blauwe stroom, met fysieke controles, de gele – trusted tradelane – stroom en de groene – trusted trader – stroom. Om de gele en groene stromen te faciliteren is (voor) informatie nodig. “Zal een “Trade – data – pipeline” hiervoor de toekomst zijn?”

Dimitri Brink, BU manager Panalpina World Transport, heeft een droom voor Schiphol. Aan de hand van het project Milkrun gaf hij de aanwezigen mee hoe innovaties op Schiphol aangepakt kunnen worden. Neem initiatief en blijf niet aan de zijlijn staan. Samen met enthousiaste koplopers heeft hij veel tijd en energie gestoken in het project waarmee de vracht niet opgehaald wordt door de expediteurs maar afgeleverd wordt bij de expediteurs vanaf de afhandelaar. Dit bespaart niet alleen tijd maar zorgt ook voor een betere beladingsgraad. Met de kartrekkers bewijst Brink dat innoveren kan als mensen de drive hebben en zich willen inzetten voor niet alleen hun eigen wereldje maar voor het grotere geheel. Ook moeten zij bereid zijn hierin te investeren.

 

De conclusie naar aanleiding van de stemmingen en presentaties is dat de Schiphol community open staat voor innovaties, een open platform en daar zelf ook een (voortrekkers)rol in wil spelen. Expliciet werd Schiphol Group, ACN en Cargonaut gevraagd om de koplopers te faciliteren en een om een zichtbare rol voor Schiphol. Het is nu aan de community om de toekomst van Schiphol vorm te geven.

Presentatie Cargonaut Nederland met stemming over Innovaties van de inbound keten.
Presentatie “Schiphol Cargo and Innovation” door Jonas van Stekelenburg (Cargo Director Schiphol)
Presentatie “Enfocement vision Customs NL, finding the balance in safety/security and trade facilitation” door
(Hoofd Handelsrelaties Nederlandse Douane) en Enforcement Vision-NL.pdf
Presentatie “Market research Inbound Chain” door Frank Rotteveel (Projectleider Innovatieverkenning Inbound)
Presentatie “Project Milkrun” door Dimitri Brink (Business Unit Manager Panalpina World Transport)

Foto-impressie

 

 

Hét cargo community platform voor efficiënte informatie-uitwisseling

Met jaarlijks zo’n 40 miljard euro omzet en 750.000 arbeidsplaatsen is de logistiek een belangrijke economische pijler van ons land. Overheid en markt samen zetten zich in om Nederland in 2020 weer nummer 1 te maken in de Europese logistieke sector.

Cargonaut staat voor transparante informatiestroomlijning

Cargonaut speelt op de luchthaven Schiphol als community platform voor efficiënte informatie-uitwisseling een belangrijke rol. In 1985 opgericht door de logistieke sector voor de branche biedt Cargonaut oplossingen voor stroomlijning van informatie. Het voordeel is dat partijen hun informatie maar één keer hoeven aan te leveren. Informatie die – onder voorwaarden – vervolgens wordt gedeeld met alle nodige loketten in de logistieke stroom.

Gespecialiseerde logistieke dienstverlening

Alle partijen in de logistieke keten op en rond Schiphol kunnen gebruik maken van Cargonaut diensten. Naast de benodigde infrastructuur biedt Cargonaut gebundelde diensten in de vorm van ‘ready for carriage’-oplossingen. Deze bundeling van deze door de sector noodzakelijk geachte informatie-oplossingen plus andere onmisbare diensten vindt u op deze website. Meer weten over de diensten van Cargonaut? Wij adviseren u graag. Bel +31 (0)20 – 653 02 04 of zend een e-mail naar sales@cargonaut.nl. Neem nu contact op met de sales afdeling per e-mail