Afhandelaar


De dienstverlening voor u als afhandelaar is onderverdeeld in 5 categorieën.
Een klik levert u meer informatie op.

22436341 - loading of cargo to the freight aircraft

Customs Compliance

Voldoen aan EU/NL wetgeving Douane en toezichthouders

Wat is het?
DGVS staat voor Documentloos Goederen Volg Systeem. Met DGVS kunnen bedrijven met een vergunning RTO (Ruimte Tijdelijke Opslag) goederen vervoeren en opslaan zonder documenten.

Voor wie is het?
Voor alle bedrijven die een vergunning DGVS hebben met RTO. Dit zijn expeditiebedrijven, transporteurs en afhandelaars.

Wat zijn de voordelen?
• Voor het vervoer van goederen onder douanetoezicht is geen NCTS (Transit) aangifte meer nodig.
• Goederenbewegingen worden inzichtelijk voor deelnemers en douane.
• Inzicht in voorraden.
• In- en uitslagen worden gemeld vanuit het eigen Warehouse Management Systeem; resultaten worden getoond in de web applicatie DGVS.
• Inzicht in foutieve in- en uitslag informatie.
• Correcties mogelijk tot de rapportage datum aan douane
• Douane controleert achteraf de administratie, geen oponthoud in het proces.
• Het proces is hiermee sneller en eenvoudiger.

Hoe werkt het?
Voor gebruik van deze regeling heeft u een vergunning RTO nodig. Deze vergunning wordt afgegeven door de Douane. De vervoersbewegingen meldt u vanuit uw eigen administratie aan DGVS. Cargonaut levert toegang tot de webapplicatie waar uw meldingen als transacties worden getoond. Naast een overzicht van transacties heeft u een overzicht van uw voorraad en mismatches. Een mismatch is een verschil tussen een inslag en uitslag. DGVS controleert op een zelfde referentie, aantal stuks en de douanestatus.

Meer informatie?
Voor meer informatie over Cargonaut of onze producten en diensten kunt u terecht op onze website of contact opnemen met onze verkoopmedewerkers.
Zie ook de website van ACN Air Cargo Netherlands

Wat is ECS?
Met het Export Control System (ECS) controleert en bevestigt de douane dat ten uitvoer aangegeven goederen ook daadwerkelijk de Europese Unie verlaten. Cargonaut zorgt ervoor dat met een geringe inspanning klanten kunnen communiceren met ECS.

Voor wie is het?
ECS is voor exporteurs, expediteurs of andere partijen die optreden als “Trader at Exit”.

Wat zijn de voordelen?
Door het aanmelden van de goederen bij de locatie van uitgaan zal na verschillende ECS berichtgeving de oorspronkelijke uitvoeraangifte gezuiverd worden. Dit betekent dat de aangever geen BTW hoeft te betalen over de goederen die de EU hebben verlaten.

Hoe werkt het?
Voor ECS heeft Cargonaut een intelligente hub functie waarin berichten en data van de gebruikers wordt verzameld, gecombineerd en geconverteerd naar de douane ECS berichten. Klanten kunnen EDI berichten insturen naar Cargonaut of gebruik maken van de ECS web portal.

ECS op Schiphol
Cargonaut behandelt het complete ECS luchtvrachtproces voor de luchthaven van vertrek Schiphol.

De Arrival at Exit melding
U heeft 3 opties om luchtvrachtzendingen te melden bij Cargonaut. De “Trader at Exit” zorgt voor het bericht Arrival at Exit als de goederen aankomen bij het laatste kantoor van uitgaan. Op Schiphol is gedefinieerd dat de locatie van aanlevering bij de afhandelaar de laatste locatie van uitgaan is. De Trader at Exit is de exporterende partij of zijn vervoerder/expediteur.

Optie 1 via DGVS: DGVS is het Documentloos Goederen Volgsysteem. Hiermee wordt het vervoer tussen bedrijven met een RTO (Ruimte Tijdelijke Opslag) vergunning geregistreerd en gevolgd. De DGVS deelnemer maakt een inschrijftransactie met vermelding van de MRN van de uitvoer- of NCTS aangifte. Bij de uitslagtransactie zorgt Cargonaut voor het bericht Arrival at Exit.

Optie 2 via een bericht Notification of Export: De klant stuurt een EDI bericht Notification of Export naar Cargonaut met vermelding van de MRN’s en de Airwaybillnummers behorende bij de export- of NCTS aangifte. De klant kan zelf het bericht Arrival at Exit naar ECS sturen of dit door Cargonaut laten doen op basis van de melding Notification of Export.

Optie 3 via de ECS web portal: De klant meldt via de Cargonaut web portal de MRN’s en de Airwaybill nummers behorende bij de export- of NCTS aangifte. De klant kan zelf het bericht Arrival at Exit naar ECS sturen of dit door Cargonaut laten doen.

Het ECS manifest
Als Cargonaut van de aangever of expediteur de MRN’s (movement reference numbers) en airwaybill nummers heeft ontvangen kan er nog geen ECS manifest gemaakt worden. Daarvoor ontvangen wij ook nog de export luchtvrachtmanifesten van de afhandelaren op Schiphol en de vertrektijden van de vliegtuigen. Deze gegevens tezamen converteren wij naar een ECS manifest voor de douane.

De Confirmation of Exit
Het ECS systeem controleert het ECS manifest en de daarop voorkomende MRN nummers van de aangiften. Na controle stuurt ECS een bevestiging van uitgaan, de Confirmation of Exit. Hiermee kan de exporteur het BTW nultarief aantonen.

Meer informatie?
Voor meer informatie over Cargonaut of onze producten en diensten kunt u terecht op onze website of contact opnemen met onze verkoopmedewerkers.

Wat is het?
Scanlog is een applicatie voor informatie over scancontroles op Schiphol. In- en uitgaande vracht kan door de douane geselecteerd worden voor een scancontrole. De afhandelaar zal de vracht dan naar de opgegeven locatie brengen en na controle weer ophalen. De berichten tussen douane en afhandelaar worden met deze applicatie verwerkt en zichtbaar.

Voor wie is het?
Scanlog is een applicatie voor afhandelaren en de douane op Schiphol.

Wat zijn de voordelen?
• De douane en afhandelaren informeren elkaar over te scannen zendingen en de scanresultaten.
• Zowel import als export zendingsinformatie is online beschikbaar.
• De afhandelaren hoeven niet zelf te investeren in de applicatie of berichtontwikkeling.
• Efficiënte afhandeling van het controle proces, waardoor oponthoud tot een minimum beperkt blijft.

Hoe werkt het?
De Douane op Schiphol heeft een inspectielocatie (Joint Inspection Center – JIC) met röntgen apparatuur (X-Ray). Op deze locatie worden luchtvrachtcontainers- en platen gecontroleerd met behulp van X-Ray apparatuur.

De controlesoort, het resultaat en de tijdsregistraties worden in Scanlog vastgelegd.
De afhandelaar kan de zendingen separaat van het normale proces behandelen en weet wanneer de zendingen naar jet JIC kan brengen en weer kan ophalen.

Meer informatie?
Voor meer informatie over Cargonaut of onze producten en diensten kunt u terecht op onze website of contact opnemen met onze verkoopmedewerkers.

Wat is het?
Fycolog is een applicatie voor informatie over fysieke controles van de douane bij de afhandelaren op Schiphol. Inkomende vracht kan door de douane geselecteerd worden voor een fysieke controle. De berichten tussen douane en afhandelaar worden met deze applicatie verwerkt en zichtbaar.

Voor wie is het?
Fycolog is een applicatie voor afhandelaren en de douane op Schiphol.

Wat zijn de voordelen?
• De douane en afhandelaren informeren elkaar over fysiek te controleren zendingen en de scanresultaten.
• Export zendingsinformatie is online beschikbaar.
• De afhandelaren hoeven niet zelf te investeren in de applicatie of berichtontwikkeling.
• Efficiënte afhandeling van het controle proces, waardoor oponthoud tot een minimum beperkt blijft.

Hoe werkt het?
De Douane op Schiphol komt op de locatie van de afhandelaar de goederen fysiek controleren.
De controlesoort, het resultaat en de tijdsregistraties worden in Fycolog vastgelegd.

Meer informatie?
Voor meer informatie over Cargonaut of onze producten en diensten kunt u terecht op onze website of contact opnemen met onze verkoopmedewerkers.

Wat is het?
Met een aansluiting op Cargonaut heeft u toegang tot alle douane- en overheidssystemen en bent u automatisch aangesloten op de Digipoort van de overheid.

Voor wie is het?
Voor importeurs, exporteurs, afhandelaren en logistiek dienstverleners die zelf aangiften willen maken.

Wat zijn de voordelen?
• Uw aangiftegegevens worden waar mogelijk hergebruikt in de logistieke keten.
• Uw aangifteberichten worden voor verzending naar de douane- en overheidssystemen door ons gecontroleerd op het juiste berichtformaat.
• Cargonaut heeft een zeer betrouwbare “dedicated” verbinding met de Digipoort van de overheid.
• U kunt gebruik maken van onze eigen helpdesk.
• Naast uw Cargonautverbinding hoeft u geen andere verbinding te onderhouden.

Hoe werkt het?
U heeft een vergunning nodig voor het elektronisch aangeven bij de douane en Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA, of voor het vervoer met de regeling DGVS. Ook heeft u software nodig om de aangiften of DGVS transacties te kunnen maken en verzenden. Diverse software pakketten hebben een interface met Cargonaut. Eigen software of maatwerksoftware behoort ook tot de mogelijkheden. U kunt uw berichten naar Cargonaut sturen, wij zorgen dan voor het doorsturen van uw gegevens.

Cargonaut heeft verbindingen met:
• AGS (Douane Invoer) voor elektronische invoeraangiften.
• DSU (Douane Uitvoer) voor elektronische uitvoeraangiften.
• NCTS voor elektronische doorvoeraangiften.
• DGVS (RTO) voor elektronische vervoersmeldingen en opslag.
• ICS voor voormelden van elektronische manifesten en vrachtbrieven voor goederen die de Europese Unie binnenkomen.
• ECS registratie van goederen die de Europese Unie uitgaan.
• CLIENT (Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit) voor vooraanmeldingen PD en VWA.

Vergunningen aanvragen
Voor een vergunning elektronisch aangeven AGS/DSU, ICS en ECS ga naar de aanvraag registratie elektronisch berichtenverkeer.
Voor een vergunning RTO ga naar aanvraag vergunning ruimte voor tijdelijke opslag.
Voor een vergunning vooraanmelding dieren en producten van dierlijke oorsprong (import vanuit derde landen) ga naar Aanvraagformulier voor ondernemers.

Voor een vergunning vooraanmelding van plantaardige producten (import vanuit derde landen) download hier het aanvraagformulier.

Meer informatie?
Voor meer informatie over Cargonaut of onze producten en diensten kunt u terecht op onze website of contact opnemen met onze verkoopmedewerkers.

Wat is het?
CLIENT staat voor Controles op Landbouwgoederen bij Import en Export naar een Nieuwe Toekomst. Het is een systeem van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het elektronisch vooraanmelden van importgoederen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Voor wie is het?
Voor expediteurs, importeurs en exporteurs die te maken hebben met de import en export van veterinaire of plantaardige producten.

Wat zijn de voordelen?
• Met uw eigen software en een aansluiting op Cargonaut heeft u toegang tot het systeem CLIENT.
• U wordt geïnformeerd over de keuring en vrijgave van uw goederen.
• U kan na de vrijgave een douaneaangifte maken.

Hoe werkt het?
Om van deze diensten gebruik te maken heeft u software nodig om de vooraanmelding te maken en elektronisch te versturen naar het systeem CLIENT. Dit kan via uw verbinding met Cargonaut.

Vergunning
Om digitaal zaken te kunnen doen met de overheid heeft u als ondernemer eHerkenning nodig. Als u diensten wilt afnemen bij de NVWA moet u inloggen met eHerkenning. Op de website van de  NVWA vindt u het stappenplan voor het aanschaffen van eHerkenning. U hebt een eHerkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig.
Het aanschaffen van eHerkenning duurt meestal een aantal dagen.
Voor meer informatie ga naar eHerkenning

Voor een vergunning vooraanmeldling dieren en producten van dierlijke oorsprong (import vanuit derde landen) ga naar Aanvraagformulier voor ondernemers

Voor een vergunning vooraanmelding van plantaardige producten (import vanuit derde landen) download hier het aanvraagformulier.

Meer informatie?
Voor meer informatie over Cargonaut of onze producten en diensten kunt u terecht op onze website of contact opnemen met onze verkoopmedewerkers.

eFreight

Papierloos uw goederen accepteren

Wat is het?
De e-Airwaybill is de elektronische variant van de documenten luchtvrachtbrief, huisluchtvrachtbrief en consolidatielijst, behorende bij de export van luchtvracht.

Voor wie is het?
De e-Airwaybill is voor expediteurs en logsitiek dienstverleners die de exportdocumenten voor het luchtvrachtvervoer opmaken.

Wat zijn de voordelen?
• U stuurt 1x de elektronische documenten naar Cargonaut. Cargonaut zorgt voor verdere distributie in de keten.
• U voldoet aan de “ready for carriage” procedure van de afhandelaren.
• Minder kans op fouten door overname van gegevens door de volgende schakels in de logistieke keten.
• Informatie is vroegtijdig en actueel aanwezig.
• Uw informatie kan als vooraanmelding voor de buitenlandse douane gebruikt worden.
• U kunt meedoen aan het papierloos maken van de keten. Zie het e-Freight initiatief van IATA.

Hoe werkt het?
U heeft software nodig voor het opmaken en elektronisch verzenden van de luchtvrachtbrief. De berichtenspecificaties zijn volgens de IATA richtlijnen.

Een naar Cargonaut ingestuurde airwaybill bericht wordt door ons gecontroleerd op het juiste formaat en doorgestuurd naar de afhandelaar, de douane en waar mogelijk de luchtvaartmaatschappij. U kunt een bevestiging krijgen op ieder verzonden bericht.

Meer informatie?
Voor meer informatie over Cargonaut of onze producten en diensten kunt u terecht op onze website of contact opnemen met onze verkoopmedewerkers.

Ready for Carriage

Snel controleren of de goederen aangenomen mogen worden.

Wat is het?
De e-Airwaybill is de elektronische variant van de documenten luchtvrachtbrief, huisluchtvrachtbrief en consolidatielijst, behorende bij de export van luchtvracht.

Voor wie is het?
De e-Airwaybill is voor expediteurs en logsitiek dienstverleners die de exportdocumenten voor het luchtvrachtvervoer opmaken.

Wat zijn de voordelen?
• U stuurt 1x de elektronische documenten naar Cargonaut. Cargonaut zorgt voor verdere distributie in de keten.
• U voldoet aan de “ready for carriage” procedure van de afhandelaren.
• Minder kans op fouten door overname van gegevens door de volgende schakels in de logistieke keten.
• Informatie is vroegtijdig en actueel aanwezig.
• Uw informatie kan als vooraanmelding voor de buitenlandse douane gebruikt worden.
• U kunt meedoen aan het papierloos maken van de keten. Zie het e-Freight initiatief van IATA.

Hoe werkt het?
U heeft software nodig voor het opmaken en elektronisch verzenden van de luchtvrachtbrief. De berichtenspecificaties zijn volgens de IATA richtlijnen.

Een naar Cargonaut ingestuurde airwaybill bericht wordt door ons gecontroleerd op het juiste formaat en doorgestuurd naar de afhandelaar, de douane en waar mogelijk de luchtvaartmaatschappij. U kunt een bevestiging krijgen op ieder verzonden bericht.

Meer informatie?
Voor meer informatie over Cargonaut of onze producten en diensten kunt u terecht op onze website of contact opnemen met onze verkoopmedewerkers.

Aan de hand van statusindicatoren wordt bepaald of een zending gereed is voor acceptatie door de afhandelaar (Ready for Intake). Er worden 3 statusindicatoren weergegeven:
• De DGVS indicator om aan te geven of de DGVS-procedure bij de expediteur correct doorlopen is.
• De ECS indicator geeft weer of aan alle ECS formaliteiten is voldaan.
• De Customs indicator geeft aan of er controlemeldingen van de Douane zijn ontvangen. Als er controlemeldingen zijn, zal de afhandelaar de zending apart zetten voor controle.

De volgende informatie en overzichten zijn in de applicatie beschikbaar:
• Integraal overzicht van informatie-uitwisseling tussen partijen in de exportketen.
• Status informatie voor de overdracht van de 2e naar de 1e linieloods.
• Exit Notification meldingen voor ECS (export control system).
• Exit Notification Alert informatie op volledigheid AWB van alle onderliggende HWB’s.
• Digitale ACN-bon (PDF document).
• Visualisatie Airwaybill en House Waybill.
• Fysieke status 1e linie loods.

Meer informatie?
Voor meer informatie over Cargonaut of onze producten en diensten kunt u terecht op onze website of contact opnemen met onze verkoopmedewerkers.

Wat is het?
eCargo Receipt ondersteunt en verbetert het export aanleverproces. Het systeem is een monitoring systeem voor partijen om voor, tijdens en na aanlevering van exportzendingen de status van dit proces te zien en te sturen. Op basis van de bestaande vastgelegde informatie kan de expediteur voor een aanlevering vaststellen of aan alle formaliteiten is voldaan. Het systeem haakt in op ontwikkelingen van horizontaal en verticaal douanetoezicht en e-Freight. In combinatie met de vrachtpas wordt dit product eLink genoemd. Zie hiervoor de productinformatie eLink.

Voor wie is het?
De web applicatie eCargo Receipt is voor afhandelaren (de “intake” balie en de “back office”) en expediteurs.

Wat zijn de voordelen?
Procesoptimalisatie van interne processen, zoals het aanname proces bij de afhandelaar.

Hoe werkt het in de praktijk?
De applicatie maakt export zendinginformatie inzichtelijk die in een aantal andere systemen van Cargonaut beschikbaar is. Bij de acceptatie van exportzendingen ziet de afhandelaar of de exportaangifte (Master reference number), de ECS melding, DGVS uitslag, Airwaybill en House Waybill aanwezig zijn. De afhandelaar bepaalt dan op basis van deze informatie om de zending te accepteren, of dat er correcties/aanvullingen nodig zijn.

Ook geeft het systeem aan of er sprake is van een controle door de Douane (controlemelding ECS). Na aanlevering kunnen expediteurs en afhandelaren het verdere verloop (ECS manifest uitgaan, confirmation of exit) zien.

Hoe werkt het systeem?
De basis is de luchtvrachtbrief of airwaybill. Informatie zoals house waybills, Master Reference Numbers van aangiften, vluchtgegevens en statusindicatoren wordt aan de
airwaybill gerelateerd.

Security Compliance

Wat is het?
Aviation Security Assistant is een functionaliteit binnen eLink waarmee u de veiligheidsgegevens kunt opvoeren als u niet zelf beschikt over de elektronische AWB versie 16 of hoger. Op deze manier kunt u er toch voor zorgen dat de “AvSec”-indicator in eCargo Receipt de juiste veiligheidsstatus weergeeft en loopt u geen extra vertraging op bij de afhandelaar. Ook als uw zendingen pas na het insturen van de elektronische AWB worden gescreend, kan de veiligheidsstatus alsnog worden opgevoerd.

Voor wie is het?
De Aviation Security Assistant kan gebruikt worden door de volgende partijen:
• Expediteurs
• Vervoerders (voor het veilig verklaren van zendingen)
• Screeningspartijen (naast de papieren verklaring, kan deze nu ook elektronisch worden ingevuld)

Wat zijn de voordelen?
• Voldoen aan wet- en regelgeving
• Security audit trail (vanaf expediteur t/m afhandelaar)
• Versnelling aanleverproces bij de afhandelaren
• U kunt onder voorwaarden papierloos aanleveren

Hoe werkt het?
Alle door de wetgeving vereiste componenten kunnen, zoals hieronder weergegeven, worden opgevoerd in het gebruikersscherm.

Connectivity

Informatie delen met partners in de keten en tussen ketens