Expediteur


De dienstverlening voor u als expediteur is onderverdeeld in 6 categorieën.
Een klik levert u meer informatie op.

19530553 - worker using tablet computer in distribution warehouse
Bundel tarieven
  Nieuwe tarieven structuur - Bundels Expediteurs      
FWB's per maand Euro***
Totaal EXS 0 150,00
Totaal E00 1 - 10 240,00
Totaal E01 11 - 30 330,00
Totaal E02 31 - 60 480,00
Totaal E03 61 - 100 565,00
Totaal E04 101 - 150 650,00
Totaal E05 151 - 200 850,00
Totaal E06 201 - 300 975,00
Totaal E07 301 - 450 1.200,00
Totaal E08 451 - 750 1.875,00
Totaal E09 751 - 1250 2.500,00
Totaal E10 1251 - 1800 3.200,00
Totaal E11 1801 - 2500 3.900,00
Totaal E12 > 2501 Pro-rata'
Bundels zijn inclusief:
- Aansluiting en gebruik van het Airport community Platform
- Mainport Schiphol Community Apps: ECS, eCargo Receipt, eAWB, eLink Basic
- Aangiften Invoer, Uitvoer, Transit, NVWA
- Inzending House Airwaybill informatie.
Bundels zijn exclusief:
- Add on apps
- Hardware aanschaf
- Adviserings-, trainings- en implementatiediensten
Add-ons expediteurs:
Aviation Security Assistant 75,00
AWB Manager 80,00
ECS Web portal 50,00
eLink connection kit 113,57
Overige diensten:
Logistic Consultancy op aanvraag
Process en Change Consultancy op aanvraag
Technologie Consultancy op aanvraag
Training op aanvraag
Rapportages op aanvraag

Klik hier om de tarieven voor de expediteurs in PDF-formaat te downloaden.

***Genoemde bedragen zijn exclusief B.T.W.

Customs Compliance

Voldoen aan EU/NL wetgeving Douane en toezichthouders

Wat is het?
DGVS staat voor Documentloos Goederen Volg Systeem. Met DGVS kunnen bedrijven met een vergunning RTO (Ruimte Tijdelijke Opslag) goederen vervoeren en opslaan zonder documenten.

Voor wie is het?
Voor alle bedrijven die een vergunning DGVS hebben met RTO. Dit zijn expeditiebedrijven, transporteurs en afhandelaars.

Wat zijn de voordelen?
• Voor het vervoer van goederen onder douanetoezicht is geen NCTS (Transit) aangifte meer nodig.
• Goederenbewegingen worden inzichtelijk voor deelnemers en douane.
• Inzicht in voorraden.
• In- en uitslagen worden gemeld vanuit het eigen Warehouse Management Systeem; resultaten worden getoond in de web applicatie DGVS.
• Inzicht in foutieve in- en uitslag informatie.
• Correcties mogelijk tot de rapportage datum aan douane
• Douane controleert achteraf de administratie, geen oponthoud in het proces.
• Het proces is hiermee sneller en eenvoudiger.

Hoe werkt het?
Voor gebruik van deze regeling heeft u een vergunning RTO nodig. Deze vergunning wordt afgegeven door de Douane. De vervoersbewegingen meldt u vanuit uw eigen administratie aan DGVS. Cargonaut levert toegang tot de webapplicatie waar uw meldingen als transacties worden getoond. Naast een overzicht van transacties heeft u een overzicht van uw voorraad en mismatches. Een mismatch is een verschil tussen een inslag en uitslag. DGVS controleert op een zelfde referentie, aantal stuks en de douanestatus.

Meer informatie?
Voor meer informatie over Cargonaut of onze producten en diensten kunt u terecht op onze website of contact opnemen met onze verkoopmedewerkers.
Zie ook de website van ACN Air Cargo Netherlands

Wat is ECS?
Met het Export Control System (ECS) controleert en bevestigt de douane dat ten uitvoer aangegeven goederen ook daadwerkelijk de Europese Unie verlaten. Cargonaut zorgt ervoor dat met een geringe inspanning klanten kunnen communiceren met ECS.

Voor wie is het?
ECS is voor exporteurs, expediteurs of andere partijen die optreden als “Trader at Exit”.

Wat zijn de voordelen?
Door het aanmelden van de goederen bij de locatie van uitgaan zal na verschillende ECS berichtgeving de oorspronkelijke uitvoeraangifte gezuiverd worden. Dit betekent dat de aangever geen BTW hoeft te betalen over de goederen die de EU hebben verlaten.

Hoe werkt het?
Voor ECS heeft Cargonaut een intelligente hub functie waarin berichten en data van de gebruikers wordt verzameld, gecombineerd en geconverteerd naar de douane ECS berichten. Klanten kunnen EDI berichten insturen naar Cargonaut of gebruik maken van de ECS web portal.

ECS op Schiphol
Cargonaut behandelt het complete ECS luchtvrachtproces voor de luchthaven van vertrek Schiphol.

De Arrival at Exit melding
U heeft 3 opties om luchtvrachtzendingen te melden bij Cargonaut. De “Trader at Exit” zorgt voor het bericht Arrival at Exit als de goederen aankomen bij het laatste kantoor van uitgaan. Op Schiphol is gedefinieerd dat de locatie van aanlevering bij de afhandelaar de laatste locatie van uitgaan is. De Trader at Exit is de exporterende partij of zijn vervoerder/expediteur.

Optie 1 via DGVS: DGVS is het Documentloos Goederen Volgsysteem. Hiermee wordt het vervoer tussen bedrijven met een RTO (Ruimte Tijdelijke Opslag) vergunning geregistreerd en gevolgd. De DGVS deelnemer maakt een inschrijftransactie met vermelding van de MRN van de uitvoer- of NCTS aangifte. Bij de uitslagtransactie zorgt Cargonaut voor het bericht Arrival at Exit.

Optie 2 via een bericht Notification of Export: De klant stuurt een EDI bericht Notification of Export naar Cargonaut met vermelding van de MRN’s en de Airwaybillnummers behorende bij de export- of NCTS aangifte. De klant kan zelf het bericht Arrival at Exit naar ECS sturen of dit door Cargonaut laten doen op basis van de melding Notification of Export.

Optie 3 via de ECS web portal: De klant meldt via de Cargonaut web portal de MRN’s en de Airwaybill nummers behorende bij de export- of NCTS aangifte. De klant kan zelf het bericht Arrival at Exit naar ECS sturen of dit door Cargonaut laten doen.

Het ECS manifest
Als Cargonaut van de aangever of expediteur de MRN’s (movement reference numbers) en airwaybill nummers heeft ontvangen kan er nog geen ECS manifest gemaakt worden. Daarvoor ontvangen wij ook nog de export luchtvrachtmanifesten van de afhandelaren op Schiphol en de vertrektijden van de vliegtuigen. Deze gegevens tezamen converteren wij naar een ECS manifest voor de douane.

De Confirmation of Exit
Het ECS systeem controleert het ECS manifest en de daarop voorkomende MRN nummers van de aangiften. Na controle stuurt ECS een bevestiging van uitgaan, de Confirmation of Exit. Hiermee kan de exporteur het BTW nultarief aantonen.

Meer informatie?
Voor meer informatie over Cargonaut of onze producten en diensten kunt u terecht op onze website of contact opnemen met onze verkoopmedewerkers.

Wat is het?
Met een aansluiting op Cargonaut heeft u toegang tot alle douane- en overheidssystemen en bent u automatisch aangesloten op de Digipoort van de overheid.

Voor wie is het?
Voor importeurs, exporteurs, afhandelaren en logistiek dienstverleners die zelf aangiften willen maken.

Wat zijn de voordelen?
• Uw aangiftegegevens worden waar mogelijk hergebruikt in de logistieke keten.
• Uw aangifteberichten worden voor verzending naar de douane- en overheidssystemen door ons gecontroleerd op het juiste berichtformaat.
• Cargonaut heeft een zeer betrouwbare “dedicated” verbinding met de Digipoort van de overheid.
• U kunt gebruik maken van onze eigen helpdesk.
• Naast uw Cargonautverbinding hoeft u geen andere verbinding te onderhouden.

Hoe werkt het?
U heeft een vergunning nodig voor het elektronisch aangeven bij de douane en Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA, of voor het vervoer met de regeling DGVS. Ook heeft u software nodig om de aangiften of DGVS transacties te kunnen maken en verzenden. Diverse software pakketten hebben een interface met Cargonaut. Eigen software of maatwerksoftware behoort ook tot de mogelijkheden. U kunt uw berichten naar Cargonaut sturen, wij zorgen dan voor het doorsturen van uw gegevens.

Cargonaut heeft verbindingen met:
• AGS (Douane Invoer) voor elektronische invoeraangiften.
• DSU (Douane Uitvoer) voor elektronische uitvoeraangiften.
• NCTS voor elektronische doorvoeraangiften.
• DGVS (RTO) voor elektronische vervoersmeldingen en opslag.
• ICS voor voormelden van elektronische manifesten en vrachtbrieven voor goederen die de Europese Unie binnenkomen.
• ECS registratie van goederen die de Europese Unie uitgaan.
• CLIENT (Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit) voor vooraanmeldingen PD en VWA.

Vergunningen aanvragen
Voor een vergunning elektronisch aangeven AGS/DSU, ICS en ECS ga naar de aanvraag registratie elektronisch berichtenverkeer.
Voor een vergunning RTO ga naar aanvraag vergunning ruimte voor tijdelijke opslag.
Voor een vergunning vooraanmelding dieren en producten van dierlijke oorsprong (import vanuit derde landen) ga naar Aanvraagformulier voor ondernemers.

Voor een vergunning vooraanmelding van plantaardige producten (import vanuit derde landen) download het aanvraagformulier.

Meer informatie?
Voor meer informatie over Cargonaut of onze producten en diensten kunt u terecht op onze website of contact opnemen met onze verkoopmedewerkers.

Wat is het?
CLIENT staat voor Controles op Landbouwgoederen bij Import en Export naar een Nieuwe Toekomst. Het is een systeem van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het elektronisch vooraanmelden van importgoederen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Voor wie is het?
Voor expediteurs, importeurs en exporteurs die te maken hebben met de import en export van veterinaire of plantaardige producten.

Wat zijn de voordelen?
• Met uw eigen software en een aansluiting op Cargonaut heeft u toegang tot het systeem CLIENT.
• U wordt geïnformeerd over de keuring en vrijgave van uw goederen.
• U kan na de vrijgave een douaneaangifte maken.

Hoe werkt het?
Om van deze diensten gebruik te maken heeft u software nodig om de vooraanmelding te maken en elektronisch te versturen naar het systeem CLIENT. Dit kan via uw verbinding met Cargonaut.

Vergunning
Om digitaal zaken te kunnen doen met de overheid heeft u als ondernemer eHerkenning nodig. Als u diensten wilt afnemen bij de NVWA moet u inloggen met eHerkenning. Op de website www.nvwa.nl vindt u het stappenplan voor het aanschaffen van eHerkenning. U hebt een eHerkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig.
Het aanschaffen van eHerkenning duurt meestal een aantal dagen.
Voor meer informatie ga naar eHerkenning

Voor een vergunning vooraanmeldling dieren en producten van dierlijke oorsprong (import vanuit derde landen) ga naar Aanvraagformulier voor ondernemers

Voor een vergunning vooraanmelding van plantaardige producten (import vanuit derde landen) download het aanvraagformulier.

Meer informatie?
Voor meer informatie over Cargonaut of onze producten en diensten kunt u terecht op onze website of contact opnemen met onze verkoopmedewerkers.

eFreight

Papierloos uw goederen verzenden

Wat is het?
De e-Airwaybill is de elektronische variant van de documenten luchtvrachtbrief, huisluchtvrachtbrief en consolidatielijst, behorende bij de export van luchtvracht.

Voor wie is het?
De e-Airwaybill is voor expediteurs en logsitiek dienstverleners die de exportdocumenten voor het luchtvrachtvervoer opmaken.

Wat zijn de voordelen?
• U stuurt 1x de elektronische documenten naar Cargonaut. Cargonaut zorgt voor verdere distributie in de keten.
• U voldoet aan de “ready for carriage” procedure van de afhandelaren.
• Minder kans op fouten door overname van gegevens door de volgende schakels in de logistieke keten.
• Informatie is vroegtijdig en actueel aanwezig.
• Uw informatie kan als vooraanmelding voor de buitenlandse douane gebruikt worden.
• U kunt meedoen aan het papierloos maken van de keten. Zie het e-Freight initiatief van IATA.

Hoe werkt het?
U heeft software nodig voor het opmaken en elektronisch verzenden van de luchtvrachtbrief. De berichtenspecificaties zijn volgens de IATA richtlijnen.

Een naar Cargonaut ingestuurde airwaybill bericht wordt door ons gecontroleerd op het juiste formaat en doorgestuurd naar de afhandelaar, de douane en waar mogelijk de luchtvaartmaatschappij. U kunt een bevestiging krijgen op ieder verzonden bericht.

Meer informatie?
Voor meer informatie over Cargonaut of onze producten en diensten kunt u terecht op onze website of contact opnemen met onze verkoopmedewerkers.

Wat is Airwaybill Manager?
Het softwarepakket Airwaybill manager is speciaal gemaakt voor het opmaken, beheren, printen en elektronisch verzenden van de Master Airwaybill en House Waybill (luchtvrachtbrief en huisluchtvrachtbrief). De elektronische berichten zijn nodig voor de exportprocedures op Schiphol. De afhandelaar gebruikt de informatie voor de ready for carriage procedure en de douane gebruikt de informatie voor risicoanalyse op exportzendingen.Voor een toenemend aantal bestemmingen in de wereld is het nodig dat de House Waybill information aangeleverd wordt voor lokale douane regelgeving.

Het niet aanwezig zijn van de Master Airwaybill of House Waybill informatie kan leiden tot doorberekening van kosten door airlines en/of afhandelaren. Ook is een verhoogd risico aanwezig op controles door de douane. Dit kan uw zendingen vertragen.

Relatie met e-Freight
Met de elektronische airwaybill met veiligheidsgegevens kunt u papierloos zendingen vervoeren volgens de richtlijnen van IATA voor e-Freight.

Voor wie is het?
Voor expediteurs die export luchtvrachtzendingen behandelen. Meestal zijn deze expediteurs in het bezit van een IATA/CASS code.

Wat zijn de voordelen?
• Voldoen aan eisen van exportaanleverprocedure en toezichthouders.
• Informatie wordt automatisch elektronisch gedistribueerd naar afhandelaren, luchtvaartmaatschappijen en douane.
• Informatie is tijdig beschikbaar bij belanghebbenden.
• Geen manuele overname van data meer nodig.
• U kunt onder bepaalde voorwaarden meedoen met e-Freight.
• U heeft uw eigen elektronische zendingsdossiers en historie.

Hoe werkt het?
Het pakket wordt single of multi user gebruikt. Behalve de luchtvrachtbrief kunt u ook het Manifest, de ACN bon en het Airwaybill label met barcode printen. U geeft zendingen in als Single shipment (Master Airwaybill), als Back-to-Back (Master met 1 House) en als Consol (Master met >1 house). Het pakket heeft verschillende ondersteunende tabellen zoals die van luchtvaartmaatschappijen en locaties.

Per Consolidation of Master kunt u de berichtenstroom volgen, zoals verzonden airwaybill en ontvangen bevestiging en status en er is een uitgebreide helpfunctie aanwezig.

Meer informatie?
Voor meer informatie over Cargonaut of onze producten en diensten kunt u terecht op onze website of contact opnemen met onze verkoopmedewerkers.

Ready for Carriage

Snel en zonder boetes de goederen aanleveren bij de afhandelaar

Wat is het?
De e-Airwaybill is de elektronische variant van de documenten luchtvrachtbrief, huisluchtvrachtbrief en consolidatielijst, behorende bij de export van luchtvracht.

Voor wie is het?
De e-Airwaybill is voor expediteurs en logsitiek dienstverleners die de exportdocumenten voor het luchtvrachtvervoer opmaken.

Wat zijn de voordelen?
• U stuurt 1x de elektronische documenten naar Cargonaut. Cargonaut zorgt voor verdere distributie in de keten.
• U voldoet aan de “ready for carriage” procedure van de afhandelaren.
• Minder kans op fouten door overname van gegevens door de volgende schakels in de logistieke keten.
• Informatie is vroegtijdig en actueel aanwezig.
• Uw informatie kan als vooraanmelding voor de buitenlandse douane gebruikt worden.
• U kunt meedoen aan het papierloos maken van de keten. Zie het e-Freight initiatief van IATA.

Hoe werkt het?
U heeft software nodig voor het opmaken en elektronisch verzenden van de luchtvrachtbrief. De berichtenspecificaties zijn volgens de IATA richtlijnen.

Een naar Cargonaut ingestuurde airwaybill bericht wordt door ons gecontroleerd op het juiste formaat en doorgestuurd naar de afhandelaar, de douane en waar mogelijk de luchtvaartmaatschappij. U kunt een bevestiging krijgen op ieder verzonden bericht.

Meer informatie?
Voor meer informatie over Cargonaut of onze producten en diensten kunt u terecht op onze website of contact opnemen met onze verkoopmedewerkers.

Wat is het?
eCargo Receipt ondersteunt en verbetert het export aanleverproces. Het systeem is een monitoring systeem voor partijen om voor, tijdens en na aanlevering van exportzendingen de status van dit proces te zien en te sturen. Op basis van de bestaande vastgelegde informatie kan de expediteur voor een aanlevering vaststellen of aan alle formaliteiten is voldaan. Het systeem haakt in op ontwikkelingen van horizontaal en verticaal douanetoezicht en e-Freight. In combinatie met de vrachtpas wordt dit product eLink genoemd. Zie hiervoor de productinformatie eLink.

Voor wie is het?
De web applicatie eCargo Receipt is voor afhandelaren (de “intake” balie en de “back office”) en expediteurs.

Wat zijn de voordelen?
Procesoptimalisatie van interne processen, zoals het aanname proces bij de afhandelaar.

Hoe werkt het in de praktijk?
De applicatie maakt export zendinginformatie inzichtelijk die in een aantal andere systemen van Cargonaut beschikbaar is. Bij de acceptatie van exportzendingen ziet de afhandelaar of de exportaangifte (Master reference number), de ECS melding, DGVS uitslag, Airwaybill en House Waybill aanwezig zijn. De afhandelaar bepaalt dan op basis van deze informatie om de zending te accepteren, of dat er correcties/aanvullingen nodig zijn.

Ook geeft het systeem aan of er sprake is van een controle door de Douane (controlemelding ECS). Na aanlevering kunnen expediteurs en afhandelaren het verdere verloop (ECS manifest uitgaan, confirmation of exit) zien.

Hoe werkt het systeem?
De basis is de luchtvrachtbrief of airwaybill. Informatie zoals house waybills, Master Reference Numbers van aangiften, vluchtgegevens en statusindicatoren wordt aan de
airwaybill gerelateerd.

Aan de hand van statusindicatoren wordt bepaald of een zending gereed is voor acceptatie door de afhandelaar (Ready for Intake). Er worden 3 statusindicatoren weergegeven:
• De DGVS indicator om aan te geven of de DGVS-procedure bij de expediteur correct doorlopen is.
• De ECS indicator geeft weer of aan alle ECS formaliteiten is voldaan.
• De Customs indicator geeft aan of er controlemeldingen van de Douane zijn ontvangen. Als er controlemeldingen zijn, zal de afhandelaar de zending apart zetten voor controle.

De volgende informatie en overzichten zijn in de applicatie beschikbaar:
• Integraal overzicht van informatie-uitwisseling tussen partijen in de exportketen.
• Status informatie voor de overdracht van de 2e naar de 1e linieloods.
• Exit Notification meldingen voor ECS (export control system).
• Exit Notification Alert informatie op volledigheid AWB van alle onderliggende HWB’s.
• Digitale ACN-bon (PDF document).
• Visualisatie Airwaybill en House Waybill.
• Fysieke status 1e linie loods.

Meer informatie?
Voor meer informatie over Cargonaut of onze producten en diensten kunt u terecht op onze website of contact opnemen met onze verkoopmedewerkers.

Security Compliance

Wat is het?
De e-Airwaybill is de elektronische variant van de documenten luchtvrachtbrief, huisluchtvrachtbrief en consolidatielijst, behorende bij de export van luchtvracht.

Voor wie is het?
De e-Airwaybill is voor expediteurs en logsitiek dienstverleners die de exportdocumenten voor het luchtvrachtvervoer opmaken.

Wat zijn de voordelen?
• U stuurt 1x de elektronische documenten naar Cargonaut. Cargonaut zorgt voor verdere distributie in de keten.
• U voldoet aan de “ready for carriage” procedure van de afhandelaren.
• Minder kans op fouten door overname van gegevens door de volgende schakels in de logistieke keten.
• Informatie is vroegtijdig en actueel aanwezig.
• Uw informatie kan als vooraanmelding voor de buitenlandse douane gebruikt worden.
• U kunt meedoen aan het papierloos maken van de keten. Zie het e-Freight initiatief van IATA.

Hoe werkt het?
U heeft software nodig voor het opmaken en elektronisch verzenden van de luchtvrachtbrief. De berichtenspecificaties zijn volgens de IATA richtlijnen.

Een naar Cargonaut ingestuurde airwaybill bericht wordt door ons gecontroleerd op het juiste formaat en doorgestuurd naar de afhandelaar, de douane en waar mogelijk de luchtvaartmaatschappij. U kunt een bevestiging krijgen op ieder verzonden bericht.

Meer informatie?
Voor meer informatie over Cargonaut of onze producten en diensten kunt u terecht op onze website of contact opnemen met onze verkoopmedewerkers.

Meer informatie?
Voor meer informatie over Cargonaut of onze producten en diensten kunt u terecht op onze website of contact opnemen met onze verkoopmedewerkers.

Wat is het?
Aviation Security Assistant is een functionaliteit binnen eLink waarmee u de veiligheidsgegevens kunt opvoeren als u niet zelf beschikt over de elektronische AWB versie 16 of hoger. Op deze manier kunt u er toch voor zorgen dat de “AvSec”-indicator in eCargo Receipt de juiste veiligheidsstatus weergeeft en loopt u geen extra vertraging op bij de afhandelaar. Ook als uw zendingen pas na het insturen van de elektronische AWB worden gescreend, kan de veiligheidsstatus alsnog worden opgevoerd.

Voor wie is het?
De Aviation Security Assistant kan gebruikt worden door de volgende partijen:
• Expediteurs
• Vervoerders (voor het veilig verklaren van zendingen)
• Screeningspartijen (naast de papieren verklaring, kan deze nu ook elektronisch worden ingevuld)

Wat zijn de voordelen?
• Voldoen aan wet- en regelgeving
• Security audit trail (vanaf expediteur t/m afhandelaar)
• Versnelling aanleverproces bij de afhandelaren
• U kunt onder voorwaarden papierloos aanleveren

Hoe werkt het?
Alle door de wetgeving vereiste componenten kunnen, zoals hieronder weergegeven, worden opgevoerd in het gebruikersscherm.

Connectivity

Informatie delen met partners in de keten en tussen ketens

Track and Trace

Check de status van uw zending

Wat is het?
eCargo Receipt ondersteunt en verbetert het export aanleverproces. Het systeem is een monitoring systeem voor partijen om voor, tijdens en na aanlevering van exportzendingen de status van dit proces te zien en te sturen. Op basis van de bestaande vastgelegde informatie kan de expediteur voor een aanlevering vaststellen of aan alle formaliteiten is voldaan. Het systeem haakt in op ontwikkelingen van horizontaal en verticaal douanetoezicht en e-Freight. In combinatie met de vrachtpas wordt dit product eLink genoemd. Zie hiervoor de productinformatie eLink.

Voor wie is het?
De web applicatie eCargo Receipt is voor afhandelaren (de “intake” balie en de “back office”) en expediteurs.

Wat zijn de voordelen?
Procesoptimalisatie van interne processen, zoals het aanname proces bij de afhandelaar.

Hoe werkt het in de praktijk?
De applicatie maakt export zendinginformatie inzichtelijk die in een aantal andere systemen van Cargonaut beschikbaar is. Bij de acceptatie van exportzendingen ziet de afhandelaar of de exportaangifte (Master reference number), de ECS melding, DGVS uitslag, Airwaybill en House Waybill aanwezig zijn. De afhandelaar bepaalt dan op basis van deze informatie om de zending te accepteren, of dat er correcties/aanvullingen nodig zijn.

Ook geeft het systeem aan of er sprake is van een controle door de Douane (controlemelding ECS). Na aanlevering kunnen expediteurs en afhandelaren het verdere verloop (ECS manifest uitgaan, confirmation of exit) zien.

Hoe werkt het systeem?
De basis is de luchtvrachtbrief of airwaybill. Informatie zoals house waybills, Master Reference Numbers van aangiften, vluchtgegevens en statusindicatoren wordt aan de
airwaybill gerelateerd.

Aan de hand van statusindicatoren wordt bepaald of een zending gereed is voor acceptatie door de afhandelaar (Ready for Intake). Er worden 3 statusindicatoren weergegeven:
• De DGVS indicator om aan te geven of de DGVS-procedure bij de expediteur correct doorlopen is.
• De ECS indicator geeft weer of aan alle ECS formaliteiten is voldaan.
• De Customs indicator geeft aan of er controlemeldingen van de Douane zijn ontvangen. Als er controlemeldingen zijn, zal de afhandelaar de zending apart zetten voor controle.

De volgende informatie en overzichten zijn in de applicatie beschikbaar:
• Integraal overzicht van informatie-uitwisseling tussen partijen in de exportketen.
• Status informatie voor de overdracht van de 2e naar de 1e linieloods.
• Exit Notification meldingen voor ECS (export control system).
• Exit Notification Alert informatie op volledigheid AWB van alle onderliggende HWB’s.
• Digitale ACN-bon (PDF document).
• Visualisatie Airwaybill en House Waybill.
• Fysieke status 1e linie loods.

Meer informatie?
Voor meer informatie over Cargonaut of onze producten en diensten kunt u terecht op onze website of contact opnemen met onze verkoopmedewerkers.

Flight Monitor

Wat is het?
Tast u ook in het duister over wanneer uw zendingen aankomen of vertrekken? Dan is de Flight Monitor iets voor u. Met de Flight Monitor kunt u zelf aangeven welke vluchten u wilt monitoren. U ontvangt dan de vluchtgegevens en verwachte tijden, die ook automatisch bijgewerkt worden als er nieuwe informatie beschikbaar is. De Flight Monitor is de eerste stap om te komen tot een Flight-Shipment monitor waar gerichter op zending niveau gezocht en gemonitord kan worden.

Bekijk hier het filmpje over onze Flight Monitor

Voor wie is het?
Voor expediteurs die export en import luchtvrachtzendingen behandelen.

Wat zijn de voordelen?
• Slechts één informatiebron raadplegen voor inkomende en vertrekkende Schiphol vluchten
• Alleen die vluchten die voor u relevant zijn
• Real time
• Betere planning van uw proces

Hoe werkt het?
De flight monitor is beschikbaar via een web portal omgeving. De gebruiker kan in de portal zijn vluchten opvoeren die gevolgd wensen te worden. De vluchten worden vervolgens real time ge-update. Tevens is het mogelijk om mail updates te ontvangen om hiermee het eigen systeem te voorzien van vluchtinformatie.

Meer informatie?
Voor meer informatie over Cargonaut of onze producten en diensten kunt u terecht op onze website of contact opnemen met onze verkoopmedewerkers.