Verlader


De dienstverlening voor u als verlader is onderverdeeld in 3 categorieën.
Een klik levert u meer informatie op.

44604938 - pharmaceutical plant

Customs Compliance

Voldoen aan EU/NL wetgeving Douane en toezichthouders

Wat is het?
Met een aansluiting op Cargonaut heeft u toegang tot alle douane- en overheidssystemen en bent u automatisch aangesloten op de Digipoort van de overheid.

Voor wie is het?
Voor importeurs, exporteurs, afhandelaren en logistiek dienstverleners die zelf aangiften willen maken.

Wat zijn de voordelen?
• Uw aangiftegegevens worden waar mogelijk hergebruikt in de logistieke keten.
• Uw aangifteberichten worden voor verzending naar de douane- en overheidssystemen door ons gecontroleerd op het juiste berichtformaat.
• Cargonaut heeft een zeer betrouwbare “dedicated” verbinding met de Digipoort van de overheid.
• U kunt gebruik maken van onze eigen helpdesk.
• Naast uw Cargonautverbinding hoeft u geen andere verbinding te onderhouden.

Hoe werkt het?
U heeft een vergunning nodig voor het elektronisch aangeven bij de douane en Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA, of voor het vervoer met de regeling DGVS. Ook heeft u software nodig om de aangiften of DGVS transacties te kunnen maken en verzenden. Diverse software pakketten hebben een interface met Cargonaut. Eigen software of maatwerksoftware behoort ook tot de mogelijkheden. U kunt uw berichten naar Cargonaut sturen, wij zorgen dan voor het doorsturen van uw gegevens.

Cargonaut heeft verbindingen met:
• AGS (Douane Invoer) voor elektronische invoeraangiften.
• DSU (Douane Uitvoer) voor elektronische uitvoeraangiften.
• NCTS voor elektronische doorvoeraangiften.
• DGVS (RTO) voor elektronische vervoersmeldingen en opslag.
• ICS voor voormelden van elektronische manifesten en vrachtbrieven voor goederen die de Europese Unie binnenkomen.
• ECS registratie van goederen die de Europese Unie uitgaan.
• CLIENT (Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit) voor vooraanmeldingen PD en VWA.

Vergunningen aanvragen
Voor een vergunning elektronisch aangeven AGS/DSU, ICS en ECS ga naar de aanvraag registratie elektronisch berichtenverkeer.
Voor een vergunning RTO ga naar aanvraag vergunning ruimte voor tijdelijke opslag.
Voor een vergunning vooraanmelding dieren en producten van dierlijke oorsprong (import vanuit derde landen) ga naar Aanvraagformulier voor ondernemers.

Voor een vergunning vooraanmelding van plantaardige producten (import vanuit derde landen) download het aanvraagformulier.

Meer informatie?
Voor meer informatie over Cargonaut of onze producten en diensten kunt u terecht op onze website of contact opnemen met onze verkoopmedewerkers.

Wat is het?
CLIENT staat voor Controles op Landbouwgoederen bij Import en Export naar een Nieuwe Toekomst. Het is een systeem van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het elektronisch vooraanmelden van importgoederen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Voor wie is het?
Voor expediteurs, importeurs en exporteurs die te maken hebben met de import en export van veterinaire of plantaardige producten.

Wat zijn de voordelen?
• Met uw eigen software en een aansluiting op Cargonaut heeft u toegang tot het systeem CLIENT.
• U wordt geïnformeerd over de keuring en vrijgave van uw goederen.
• U kan na de vrijgave een douaneaangifte maken.

Hoe werkt het?
Om van deze diensten gebruik te maken heeft u software nodig om de vooraanmelding te maken en elektronisch te versturen naar het systeem CLIENT. Dit kan via uw verbinding met Cargonaut.

Vergunning
Om digitaal zaken te kunnen doen met de overheid heeft u als ondernemer eHerkenning nodig. Als u diensten wilt afnemen bij de NVWA moet u inloggen met eHerkenning. Op de website www.nvwa.nl vindt u het stappenplan voor het aanschaffen van eHerkenning. U hebt een eHerkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig.
Het aanschaffen van eHerkenning duurt meestal een aantal dagen.
Voor meer informatie ga naar eHerkenning

Voor een vergunning vooraanmeldling dieren en producten van dierlijke oorsprong (import vanuit derde landen) ga naar Aanvraagformulier voor ondernemers

Voor een vergunning vooraanmelding van plantaardige producten (import vanuit derde landen) download het aanvraagformulier.

Meer informatie?
Voor meer informatie over Cargonaut of onze producten en diensten kunt u terecht op onze website of contact opnemen met onze verkoopmedewerkers.

Connectivity

Informatie delen met partners in de keten en tussen ketens

Track and Trace

Check de status van uw zending

Wat is het?
eCargo Receipt ondersteunt en verbetert het export aanleverproces. Het systeem is een monitoring systeem voor partijen om voor, tijdens en na aanlevering van exportzendingen de status van dit proces te zien en te sturen. Op basis van de bestaande vastgelegde informatie kan de expediteur voor een aanlevering vaststellen of aan alle formaliteiten is voldaan. Het systeem haakt in op ontwikkelingen van horizontaal en verticaal douanetoezicht en e-Freight. In combinatie met de vrachtpas wordt dit product eLink genoemd. Zie hiervoor de productinformatie eLink.

Voor wie is het?
De web applicatie eCargo Receipt is voor afhandelaren (de “intake” balie en de “back office”) en expediteurs.

Wat zijn de voordelen?
Procesoptimalisatie van interne processen, zoals het aanname proces bij de afhandelaar.

Hoe werkt het in de praktijk?
De applicatie maakt export zendinginformatie inzichtelijk die in een aantal andere systemen van Cargonaut beschikbaar is. Bij de acceptatie van exportzendingen ziet de afhandelaar of de exportaangifte (Master reference number), de ECS melding, DGVS uitslag, Airwaybill en House Waybill aanwezig zijn. De afhandelaar bepaalt dan op basis van deze informatie om de zending te accepteren, of dat er correcties/aanvullingen nodig zijn.

Ook geeft het systeem aan of er sprake is van een controle door de Douane (controlemelding ECS). Na aanlevering kunnen expediteurs en afhandelaren het verdere verloop (ECS manifest uitgaan, confirmation of exit) zien.

Hoe werkt het systeem?
De basis is de luchtvrachtbrief of airwaybill. Informatie zoals house waybills, Master Reference Numbers van aangiften, vluchtgegevens en statusindicatoren wordt aan de
airwaybill gerelateerd.

Aan de hand van statusindicatoren wordt bepaald of een zending gereed is voor acceptatie door de afhandelaar (Ready for Intake). Er worden 3 statusindicatoren weergegeven:
• De DGVS indicator om aan te geven of de DGVS-procedure bij de expediteur correct doorlopen is.
• De ECS indicator geeft weer of aan alle ECS formaliteiten is voldaan.
• De Customs indicator geeft aan of er controlemeldingen van de Douane zijn ontvangen. Als er controlemeldingen zijn, zal de afhandelaar de zending apart zetten voor controle.

De volgende informatie en overzichten zijn in de applicatie beschikbaar:
• Integraal overzicht van informatie-uitwisseling tussen partijen in de exportketen.
• Status informatie voor de overdracht van de 2e naar de 1e linieloods.
• Exit Notification meldingen voor ECS (export control system).
• Exit Notification Alert informatie op volledigheid AWB van alle onderliggende HWB’s.
• Digitale ACN-bon (PDF document).
• Visualisatie Airwaybill en House Waybill.
• Fysieke status 1e linie loods.

Meer informatie?
Voor meer informatie over Cargonaut of onze producten en diensten kunt u terecht op onze website of contact opnemen met onze verkoopmedewerkers.