Vervoerder


De dienstverlening voor u als vervoerder is onderverdeeld in 6 categorieën.
Een klik levert u meer informatie op.

39294382 - truck in warehouse - cargo transport

Customs Compliance

Voldoen aan EU/NL wetgeving Douane en toezichthouders

Wat is het?
DGVS staat voor Documentloos Goederen Volg Systeem. Met DGVS kunnen bedrijven met een vergunning RTO (Ruimte Tijdelijke Opslag) goederen vervoeren en opslaan zonder documenten.

Voor wie is het?
Voor alle bedrijven die een vergunning DGVS hebben met RTO. Dit zijn expeditiebedrijven, transporteurs en afhandelaars.

Wat zijn de voordelen?
• Voor het vervoer van goederen onder douanetoezicht is geen NCTS (Transit) aangifte meer nodig.
• Goederenbewegingen worden inzichtelijk voor deelnemers en douane.
• Inzicht in voorraden.
• In- en uitslagen worden gemeld vanuit het eigen Warehouse Management Systeem; resultaten worden getoond in de web applicatie DGVS.
• Inzicht in foutieve in- en uitslag informatie.
• Correcties mogelijk tot de rapportage datum aan douane
• Douane controleert achteraf de administratie, geen oponthoud in het proces.
• Het proces is hiermee sneller en eenvoudiger.

Hoe werkt het?
Voor gebruik van deze regeling heeft u een vergunning RTO nodig. Deze vergunning wordt afgegeven door de Douane. De vervoersbewegingen meldt u vanuit uw eigen administratie aan DGVS. Cargonaut levert toegang tot de webapplicatie waar uw meldingen als transacties worden getoond. Naast een overzicht van transacties heeft u een overzicht van uw voorraad en mismatches. Een mismatch is een verschil tussen een inslag en uitslag. DGVS controleert op een zelfde referentie, aantal stuks en de douanestatus.

Meer informatie?
Voor meer informatie over Cargonaut of onze producten en diensten kunt u terecht op onze website of contact opnemen met onze verkoopmedewerkers.
Zie ook de website van ACN Air Cargo Netherlands

Wat is ECS?
Met het Export Control System (ECS) controleert en bevestigt de douane dat ten uitvoer aangegeven goederen ook daadwerkelijk de Europese Unie verlaten. Cargonaut zorgt ervoor dat met een geringe inspanning klanten kunnen communiceren met ECS.

Voor wie is het?
ECS is voor exporteurs, expediteurs of andere partijen die optreden als “Trader at Exit”.

Wat zijn de voordelen?
Door het aanmelden van de goederen bij de locatie van uitgaan zal na verschillende ECS berichtgeving de oorspronkelijke uitvoeraangifte gezuiverd worden. Dit betekent dat de aangever geen BTW hoeft te betalen over de goederen die de EU hebben verlaten.

Hoe werkt het?
Voor ECS heeft Cargonaut een intelligente hub functie waarin berichten en data van de gebruikers wordt verzameld, gecombineerd en geconverteerd naar de douane ECS berichten. Klanten kunnen EDI berichten insturen naar Cargonaut of gebruik maken van de ECS web portal.

ECS op Schiphol
Cargonaut behandelt het complete ECS luchtvrachtproces voor de luchthaven van vertrek Schiphol.

De Arrival at Exit melding
U heeft 3 opties om luchtvrachtzendingen te melden bij Cargonaut. De “Trader at Exit” zorgt voor het bericht Arrival at Exit als de goederen aankomen bij het laatste kantoor van uitgaan. Op Schiphol is gedefinieerd dat de locatie van aanlevering bij de afhandelaar de laatste locatie van uitgaan is. De Trader at Exit is de exporterende partij of zijn vervoerder/expediteur.

Optie 1 via DGVS: DGVS is het Documentloos Goederen Volgsysteem. Hiermee wordt het vervoer tussen bedrijven met een RTO (Ruimte Tijdelijke Opslag) vergunning geregistreerd en gevolgd. De DGVS deelnemer maakt een inschrijftransactie met vermelding van de MRN van de uitvoer- of NCTS aangifte. Bij de uitslagtransactie zorgt Cargonaut voor het bericht Arrival at Exit.

Optie 2 via een bericht Notification of Export: De klant stuurt een EDI bericht Notification of Export naar Cargonaut met vermelding van de MRN’s en de Airwaybillnummers behorende bij de export- of NCTS aangifte. De klant kan zelf het bericht Arrival at Exit naar ECS sturen of dit door Cargonaut laten doen op basis van de melding Notification of Export.

Optie 3 via de ECS web portal: De klant meldt via de Cargonaut web portal de MRN’s en de Airwaybill nummers behorende bij de export- of NCTS aangifte. De klant kan zelf het bericht Arrival at Exit naar ECS sturen of dit door Cargonaut laten doen.

Het ECS manifest
Als Cargonaut van de aangever of expediteur de MRN’s (movement reference numbers) en airwaybill nummers heeft ontvangen kan er nog geen ECS manifest gemaakt worden. Daarvoor ontvangen wij ook nog de export luchtvrachtmanifesten van de afhandelaren op Schiphol en de vertrektijden van de vliegtuigen. Deze gegevens tezamen converteren wij naar een ECS manifest voor de douane.

De Confirmation of Exit
Het ECS systeem controleert het ECS manifest en de daarop voorkomende MRN nummers van de aangiften. Na controle stuurt ECS een bevestiging van uitgaan, de Confirmation of Exit. Hiermee kan de exporteur het BTW nultarief aantonen.

Meer informatie?
Voor meer informatie over Cargonaut of onze producten en diensten kunt u terecht op onze website of contact opnemen met onze verkoopmedewerkers.

eFreight

Papierloos uw goederen verzenden

Wat is het?
E-Link ondersteunt en verbetert het export aanleverproces. Het systeem maakt het mogelijk om voor, tijdens en na aanlevering van exportzendingen de status van dit proces te zien en te sturen.

Voor wie is het?
E-Link is voor afhandelaren (de “intake” balie en de “back office”) en expediteurs.

Wat zijn de voordelen voor de expediteur?
• Hergebruik van informatie zorgt voor meer transparantie en minder fouten.
• Real time statusrapportage.
• Online informatie over douanecontroles en inspecties vóór opbouwen en laden van de goederen in de truck.
• Snellere afhandeling bij de afhandelaar, dus kunnen er meer ritten per dag uitgevoerd worden.
• Sluit aan bij e-Freight en vermindering van papierstromen.

Wat zijn de voordelen voor de afhandelaar?
• Geplande aanlevering maakt efficiëntere afhandeling mogelijk.
• Weten wie er komt, met welke lading en welke truck.
• Online informatie over douanecontroles en inspecties vóór lossen.
• Optimalisatie van interne bedrijfsprocessen.
• Sluit aan bij e-Freight en vermindering van papierstromen.
• Verbetert de veiligheid van de vrachtprocessen.

Hoe werkt het in de praktijk?
E-Link maakt export zendinginformatie inzichtelijk, die in een aantal andere systemen van Cargonaut beschikbaar is. Bij de acceptatie van exportzendingen ziet de afhandelaar of de exportaangifte (Master reference number), de ECS melding, DGVS uitslag, Airwaybill en House Waybill aanwezig zijn. De afhandelaar bepaalt dan op basis van deze informatie om de zending te accepteren, of dat er correcties/aanvullingen nodig zijn.
Ook geeft het systeem aan of er sprake is van een controle door de Douane (controlemelding ECS).

Na aanlevering kunnen expediteurs en afhandelaren het verdere verloop (ECS manifest uitgaan, confirmation of exit) zien.

In combinatie met de ACN pas kan de lading gekoppeld worden aan de truck en de chauffeur. Dit betekent een automatische toegangscontrole bij de afhandelaar en het vastleggen van de ladingoverdracht.

Hoe werkt het systeem?
De basis is de luchtvrachtbrief of airwaybill. Informatie zoals house waybills, Master Reference Numbers van aangiften, vluchtgegevens worden aan de zending gekoppeld.

Aan de hand van statusindicatoren wordt bepaald of een zending gereed is voor acceptatie door de afhandelaar (Ready for Intake). Er worden verschillende statusindicatoren weergegeven:
• De DGVS indicator om aan te geven of de DGVS-procedure bij de expediteur correct doorlopen is.
• De ECS indicator geeft weer of aan alle ECS formaliteiten is voldaan.
• De Customs indicator geeft aan of er controlemeldingen van de Douane zijn ontvangen. Als er controlemeldingen zijn, zal de afhandelaar de zending apart zetten voor controle.
• De Security indicator met veiligheidsgegevens.
• De Paperless indicator over papierloze aanlevering.

Het aanleverproces
• De expediteur maakt via de E-Link web applicatie een deelrit of “visit” voor de zending die gereed is voor export.
• De truck en de ACN pas van de chauffeur worden gekoppeld door middel van de SmartLOXS desk-VIEWER bij de expediteur.
• De expediteur maakt een rit, een zogenaamde “trip”, met één of meer deelritten voor alle zendingen die met deze wagen en chauffeur aangeleverd worden bij één of meer afhandelaren.
• Een voormelding van deze rit wordt naar de afhandelaar gestuurd.
• Bij het aanbieden van de ACN pas bij de toegangspoort van de afhandelaar is bekend wie zich meldt. Tevens wordt het kenteken van de truck automatisch gelezen en de douanestatus in E-Link gecheckt. Op de achtergrond wordt ook de relatie tussen erkend agent en vaste vervoerder gecontroleerd. Via een matrixbord wordt de chauffeur naar de volgende processtap verwezen. Bij een douanecontrole wordt verwezen naar de inspectieplaats.
• Na identificatie van de chauffeur door middel van de ACN pas kunnen de goederen gelost worden.
• Na het lossen wordt door de chauffeur en de loodsmeester elektronisch getekend voor de ladingoverdracht door gebruik van de ACN pas in combinatie met een handscan van de chauffeur. De ladingoverdracht, het tijdstip, de locatie en de betrokken personen zijn nu geregistreerd en inzichtelijk voor de expediteur en afhandelaar.
• Wordt een zending niet geaccepteerd dan laat E-Link zien wat er mis is.

Aanvullende voorwaarden
Voor het gebruik van eLink met gebruik van de ACN passen is aanvullende SmartLOXS dienstverlening nodig. Zie hiervoor Dienstverlening SmartLOXS.

Ondersteuning
Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen met onze Customer Care.

Meer informatie?
Voor meer informatie over Cargonaut of onze producten en diensten kunt u terecht op onze website of contact opnemen met onze verkoopmedewerkers.

Ready for Carriage

Snel en zonder boetes de goederen aanleveren bij de afhandelaar

Wat is het?
eCargo Receipt ondersteunt en verbetert het export aanleverproces. Het systeem is een monitoring systeem voor partijen om voor, tijdens en na aanlevering van exportzendingen de status van dit proces te zien en te sturen. Op basis van de bestaande vastgelegde informatie kan de expediteur voor een aanlevering vaststellen of aan alle formaliteiten is voldaan. Het systeem haakt in op ontwikkelingen van horizontaal en verticaal douanetoezicht en e-Freight. In combinatie met de vrachtpas wordt dit product eLink genoemd. Zie hiervoor de productinformatie eLink.

Voor wie is het?
De web applicatie eCargo Receipt is voor afhandelaren (de “intake” balie en de “back office”) en expediteurs.

Wat zijn de voordelen?
Procesoptimalisatie van interne processen, zoals het aanname proces bij de afhandelaar.

Hoe werkt het in de praktijk?
De applicatie maakt export zendinginformatie inzichtelijk die in een aantal andere systemen van Cargonaut beschikbaar is. Bij de acceptatie van exportzendingen ziet de afhandelaar of de exportaangifte (Master reference number), de ECS melding, DGVS uitslag, Airwaybill en House Waybill aanwezig zijn. De afhandelaar bepaalt dan op basis van deze informatie om de zending te accepteren, of dat er correcties/aanvullingen nodig zijn.

Ook geeft het systeem aan of er sprake is van een controle door de Douane (controlemelding ECS). Na aanlevering kunnen expediteurs en afhandelaren het verdere verloop (ECS manifest uitgaan, confirmation of exit) zien.

Hoe werkt het systeem?
De basis is de luchtvrachtbrief of airwaybill. Informatie zoals house waybills, Master Reference Numbers van aangiften, vluchtgegevens en statusindicatoren wordt aan de
airwaybill gerelateerd.

Aan de hand van statusindicatoren wordt bepaald of een zending gereed is voor acceptatie door de afhandelaar (Ready for Intake). Er worden 3 statusindicatoren weergegeven:
• De DGVS indicator om aan te geven of de DGVS-procedure bij de expediteur correct doorlopen is.
• De ECS indicator geeft weer of aan alle ECS formaliteiten is voldaan.
• De Customs indicator geeft aan of er controlemeldingen van de Douane zijn ontvangen. Als er controlemeldingen zijn, zal de afhandelaar de zending apart zetten voor controle.

De volgende informatie en overzichten zijn in de applicatie beschikbaar:
• Integraal overzicht van informatie-uitwisseling tussen partijen in de exportketen.
• Status informatie voor de overdracht van de 2e naar de 1e linieloods.
• Exit Notification meldingen voor ECS (export control system).
• Exit Notification Alert informatie op volledigheid AWB van alle onderliggende HWB’s.
• Digitale ACN-bon (PDF document).
• Visualisatie Airwaybill en House Waybill.
• Fysieke status 1e linie loods.

Meer informatie?
Voor meer informatie over Cargonaut of onze producten en diensten kunt u terecht op onze website of contact opnemen met onze verkoopmedewerkers.

Wat is het?
E-Link ondersteunt en verbetert het export aanleverproces. Het systeem maakt het mogelijk om voor, tijdens en na aanlevering van exportzendingen de status van dit proces te zien en te sturen.

Voor wie is het?
E-Link is voor afhandelaren (de “intake” balie en de “back office”) en expediteurs.

Wat zijn de voordelen voor de expediteur?
• Hergebruik van informatie zorgt voor meer transparantie en minder fouten.
• Real time statusrapportage.
• Online informatie over douanecontroles en inspecties vóór opbouwen en laden van de goederen in de truck.
• Snellere afhandeling bij de afhandelaar, dus kunnen er meer ritten per dag uitgevoerd worden.
• Sluit aan bij e-Freight en vermindering van papierstromen.

Wat zijn de voordelen voor de afhandelaar?
• Geplande aanlevering maakt efficiëntere afhandeling mogelijk.
• Weten wie er komt, met welke lading en welke truck.
• Online informatie over douanecontroles en inspecties vóór lossen.
• Optimalisatie van interne bedrijfsprocessen.
• Sluit aan bij e-Freight en vermindering van papierstromen.
• Verbetert de veiligheid van de vrachtprocessen.

Hoe werkt het in de praktijk?
E-Link maakt export zendinginformatie inzichtelijk, die in een aantal andere systemen van Cargonaut beschikbaar is. Bij de acceptatie van exportzendingen ziet de afhandelaar of de exportaangifte (Master reference number), de ECS melding, DGVS uitslag, Airwaybill en House Waybill aanwezig zijn. De afhandelaar bepaalt dan op basis van deze informatie om de zending te accepteren, of dat er correcties/aanvullingen nodig zijn.
Ook geeft het systeem aan of er sprake is van een controle door de Douane (controlemelding ECS).

Na aanlevering kunnen expediteurs en afhandelaren het verdere verloop (ECS manifest uitgaan, confirmation of exit) zien.

In combinatie met de ACN pas kan de lading gekoppeld worden aan de truck en de chauffeur. Dit betekent een automatische toegangscontrole bij de afhandelaar en het vastleggen van de ladingoverdracht.

Hoe werkt het systeem?
De basis is de luchtvrachtbrief of airwaybill. Informatie zoals house waybills, Master Reference Numbers van aangiften, vluchtgegevens worden aan de zending gekoppeld.

Aan de hand van statusindicatoren wordt bepaald of een zending gereed is voor acceptatie door de afhandelaar (Ready for Intake). Er worden verschillende statusindicatoren weergegeven:
• De DGVS indicator om aan te geven of de DGVS-procedure bij de expediteur correct doorlopen is.
• De ECS indicator geeft weer of aan alle ECS formaliteiten is voldaan.
• De Customs indicator geeft aan of er controlemeldingen van de Douane zijn ontvangen. Als er controlemeldingen zijn, zal de afhandelaar de zending apart zetten voor controle.
• De Security indicator met veiligheidsgegevens.
• De Paperless indicator over papierloze aanlevering.

Het aanleverproces
• De expediteur maakt via de E-Link web applicatie een deelrit of “visit” voor de zending die gereed is voor export.
• De truck en de ACN pas van de chauffeur worden gekoppeld door middel van de SmartLOXS desk-VIEWER bij de expediteur.
• De expediteur maakt een rit, een zogenaamde “trip”, met één of meer deelritten voor alle zendingen die met deze wagen en chauffeur aangeleverd worden bij één of meer afhandelaren.
• Een voormelding van deze rit wordt naar de afhandelaar gestuurd.
• Bij het aanbieden van de ACN pas bij de toegangspoort van de afhandelaar is bekend wie zich meldt. Tevens wordt het kenteken van de truck automatisch gelezen en de douanestatus in E-Link gecheckt. Op de achtergrond wordt ook de relatie tussen erkend agent en vaste vervoerder gecontroleerd. Via een matrixbord wordt de chauffeur naar de volgende processtap verwezen. Bij een douanecontrole wordt verwezen naar de inspectieplaats.
• Na identificatie van de chauffeur door middel van de ACN pas kunnen de goederen gelost worden.
• Na het lossen wordt door de chauffeur en de loodsmeester elektronisch getekend voor de ladingoverdracht door gebruik van de ACN pas in combinatie met een handscan van de chauffeur. De ladingoverdracht, het tijdstip, de locatie en de betrokken personen zijn nu geregistreerd en inzichtelijk voor de expediteur en afhandelaar.
• Wordt een zending niet geaccepteerd dan laat E-Link zien wat er mis is.

Aanvullende voorwaarden
Voor het gebruik van eLink met gebruik van de ACN passen is aanvullende SmartLOXS dienstverlening nodig. Zie hiervoor Dienstverlening SmartLOXS.

Ondersteuning
Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen met onze Customer Care.

Meer informatie?
Voor meer informatie over Cargonaut of onze producten en diensten kunt u terecht op onze website of contact opnemen met onze verkoopmedewerkers.

Security Compliance

Wat is het?
De e-Airwaybill is de elektronische variant van de documenten luchtvrachtbrief, huisluchtvrachtbrief en consolidatielijst, behorende bij de export van luchtvracht.

Voor wie is het?
De e-Airwaybill is voor expediteurs en logsitiek dienstverleners die de exportdocumenten voor het luchtvrachtvervoer opmaken.

Wat zijn de voordelen?
• U stuurt 1x de elektronische documenten naar Cargonaut. Cargonaut zorgt voor verdere distributie in de keten.
• U voldoet aan de “ready for carriage” procedure van de afhandelaren.
• Minder kans op fouten door overname van gegevens door de volgende schakels in de logistieke keten.
• Informatie is vroegtijdig en actueel aanwezig.
• Uw informatie kan als vooraanmelding voor de buitenlandse douane gebruikt worden.
• U kunt meedoen aan het papierloos maken van de keten. Zie het e-Freight initiatief van IATA.

Hoe werkt het?
U heeft software nodig voor het opmaken en elektronisch verzenden van de luchtvrachtbrief. De berichtenspecificaties zijn volgens de IATA richtlijnen.

Een naar Cargonaut ingestuurde airwaybill bericht wordt door ons gecontroleerd op het juiste formaat en doorgestuurd naar de afhandelaar, de douane en waar mogelijk de luchtvaartmaatschappij. U kunt een bevestiging krijgen op ieder verzonden bericht.

Meer informatie?
Voor meer informatie over Cargonaut of onze producten en diensten kunt u terecht op onze website of contact opnemen met onze verkoopmedewerkers.

Connectivity

Informatie delen met partners in de keten en tussen ketens

Track and Trace

Check de status van uw zending

Wat is het?
eCargo Receipt ondersteunt en verbetert het export aanleverproces. Het systeem is een monitoring systeem voor partijen om voor, tijdens en na aanlevering van exportzendingen de status van dit proces te zien en te sturen. Op basis van de bestaande vastgelegde informatie kan de expediteur voor een aanlevering vaststellen of aan alle formaliteiten is voldaan. Het systeem haakt in op ontwikkelingen van horizontaal en verticaal douanetoezicht en e-Freight. In combinatie met de vrachtpas wordt dit product eLink genoemd. Zie hiervoor de productinformatie eLink.

Voor wie is het?
De web applicatie eCargo Receipt is voor afhandelaren (de “intake” balie en de “back office”) en expediteurs.

Wat zijn de voordelen?
Procesoptimalisatie van interne processen, zoals het aanname proces bij de afhandelaar.

Hoe werkt het in de praktijk?
De applicatie maakt export zendinginformatie inzichtelijk die in een aantal andere systemen van Cargonaut beschikbaar is. Bij de acceptatie van exportzendingen ziet de afhandelaar of de exportaangifte (Master reference number), de ECS melding, DGVS uitslag, Airwaybill en House Waybill aanwezig zijn. De afhandelaar bepaalt dan op basis van deze informatie om de zending te accepteren, of dat er correcties/aanvullingen nodig zijn.

Ook geeft het systeem aan of er sprake is van een controle door de Douane (controlemelding ECS). Na aanlevering kunnen expediteurs en afhandelaren het verdere verloop (ECS manifest uitgaan, confirmation of exit) zien.

Hoe werkt het systeem?
De basis is de luchtvrachtbrief of airwaybill. Informatie zoals house waybills, Master Reference Numbers van aangiften, vluchtgegevens en statusindicatoren wordt aan de
airwaybill gerelateerd.

Aan de hand van statusindicatoren wordt bepaald of een zending gereed is voor acceptatie door de afhandelaar (Ready for Intake). Er worden 3 statusindicatoren weergegeven:
• De DGVS indicator om aan te geven of de DGVS-procedure bij de expediteur correct doorlopen is.
• De ECS indicator geeft weer of aan alle ECS formaliteiten is voldaan.
• De Customs indicator geeft aan of er controlemeldingen van de Douane zijn ontvangen. Als er controlemeldingen zijn, zal de afhandelaar de zending apart zetten voor controle.

De volgende informatie en overzichten zijn in de applicatie beschikbaar:
• Integraal overzicht van informatie-uitwisseling tussen partijen in de exportketen.
• Status informatie voor de overdracht van de 2e naar de 1e linieloods.
• Exit Notification meldingen voor ECS (export control system).
• Exit Notification Alert informatie op volledigheid AWB van alle onderliggende HWB’s.
• Digitale ACN-bon (PDF document).
• Visualisatie Airwaybill en House Waybill.
• Fysieke status 1e linie loods.

Meer informatie?
Voor meer informatie over Cargonaut of onze producten en diensten kunt u terecht op onze website of contact opnemen met onze verkoopmedewerkers.