Ftp altijd via ftp.cargonaut.nl (DNS naam)


Indien u met Cargonaut communiceert via Ftp of secure Ftp wil ik u graag op het volgende wijzen.
Cargonaut hanteert voor de verbinding de DNS naam ftp.cargonaut.nl
Mocht Cargonaut noodgedwongen van Internet lijn moeten wisselen (in geval van een storing)  merkt u daar verder niets van. Alleen als u de Ftp verbinding op IP adres maakt, i.p.v. de DNS naam te gebruiken, kunt u na de switch naar onze Back-up lijn niet meer communiceren met Cargonaut.
Wij adviseren u met klem op voor uw Ftp (of secure FTP) verbinding met Cargonaut altijd de DNS naam te gebruiken.
Ik vraag hierbij dit te laten controleren door uw IT afdeling.
——————————————————————————————————————
If you communicate with Cargonaut via Ftp or secure Ftp, I would like to point out the following. For the connection, Cargonaut uses the DNS name ftp.cargonaut.nl.If Cargonaut is forced to change the Internet line (in the event of a fault), you will not notice anything. Only if you make the Ftp connection by IP address, instead of using the DNS name, you can no longer communicate with Cargonaut after the switch to our Backup line. We strongly advise you to always use the DNS name for your Ftp (or secure FTP) connection with Cargonaut.
I hereby request that this be checked by your IT department.