Ftp altijd via ftp.cargonaut.nl (DNS naam)


Communiceer jij met Cargonaut via FTP of secure-FTP? Dan hebben wij de volgende update voor je.

Voor de verbinding hanteren wij de DNS-naam ftp.cargonaut.nl. Mochten wij, bijvoorbeeld bij een storing, noodgedwongen van internetlijn moeten wisselen dan merk je hier verder niks van. Tenzij je de FTP-verbinding op IP-adres in plaats van DNS-naam maakt. In dit geval kun je, na de switch naar onze back-up lijn, niet meer communiceren met Cargonaut. Wij adviseren daarom om altijd de DNS-naam te gebruiken bij het maken van een FTP of secure-FTP verbinding met Cargonaut. Vraag jouw IT-afdeling dit te controleren om dit te voorkomen.
——————————————————————————————————————

Do you communicate with Cargonaut via Ftp or secure Ftp? Then I would like to point out the following.

For the connection we use the DNS name ftp.cargonaut.nl. If we are forced to change the Internet line (for example in case of a malfunction), you will not notice anything. Unless you make the Ftp connection by IP address, instead of using the DNS name. In this case you can no longer communicate with Cargonaut after the switch to our Backup line. Therefore we strongly advise you to always use the DNS name for your Ftp (or secure FTP) connection. 
Ask your IT department to check this to prevent this problem.