Klachtenprocedure


U kunt uw klacht – bij voorkeur schriftelijk – kenbaar maken als volgt:

Per post naar
Cargonaut
Flamingoweg 54
1118 EG Schiphol,
t.a.v. Business Management

Per e-mail
U stuurt uw klacht naar sales@cargonaut.nl

Vermeld voor een spoedige afhandeling van uw klacht altijd:

  • Uw naam, functie en bedrijfsnaam
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • De datum waarop u de klacht verstuurt
  • Een beschrijving van uw klacht en eventueel de datum van het incident

 

Middels het klachtenformulier

Bedenk, hoe beter u ons informeert, hoe adequater wij uw klacht kunnen behandelen.

 

Behandeling van uw klacht

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u een schriftelijke bevestiging. Hierin leest u wie uw klacht in behandeling neemt en binnen welke periode u een antwoord op uw klacht ontvangt.

Wij streven ernaar om u binnen 1 week te informeren. Indien uw klacht betrekking heeft op een specifieke medewerker, dan gebeurt afhandeling door de manager van de deze medewerker. Onze medewerker of manager die uw klacht behandelt, kan u verzoeken aanvullende informatie te verstrekken.