Hulp op afstand


Customer Care gebruikt ‘Teamviewer’ om toegang tot uw PC te krijgen.

Hierdoor kunnen wij op afstand meekijken en waar nodig de controle over de PC over te nemen om aanwijzingen te kunnen geven.
U bepaalt altijd zelf of onze medewerker toegang krijgt tot uw PC.
NB: Meekijken door derden is uitgesloten!

 

Ga naar www.teamviewer.com voor meer informatie.